Nimona

Que s’hagi arribat a fer i a estrenar aquesta pel·lícula, no es pot qualificar d’altra manera que de miracle. Nimona està basada en un webcòmic de ND Stevenson que posteriorment es va convertir en un còmic, del qual Fox en va adquirir els drets l’any 2015, que havia de produir la seva filial, Blue Sky, […]