The Zone of Interest

Jonathan Glazer adapta de manera molt lliure la novel·la de Martin Amis en què parlava de l’holocaust jueu des del punt de vista dels botxins. En el llibre, un jove oficial posava en marxa una fàbrica amb mà d’obra esclava, al mateix temps que succeïa un triangle amorós i apareixia un jueu col·laboracionista. Qui hagi […]