Cruella

Disney segueix obrint camí amb els coneguts com a live-action dels seus clàssics animats. La majoria que s’han fet han estat adaptacions amb resultats discutibles, però amb alguna excepció notable com El llibre de la selva. En altres pel·lícules, ofereixen un punt de vista diferent, seria el cas de Malèfica, protagonitzada per la bruixa de […]